آموزش محلی‌سازی سیستم مختصات نرم‌افزار HiroMap

در ویدیو زیر نحوۀ ایجاد پروژه برای ذخیره‌سازی اطلاعات در نرم‌افزار را مشاهده می‌کنید. 

Localization

اگر در پروژه‌ای همزمان مختصات محلی و UTM دارید و میخواهید این مختصات را یکپارچه کنید باید از گزینه Localization استفاده کنید. برای محاسبه پارامترهای تبدیل بین سیستم مختصات‌های  Local و UTM به دو نقطه کنترل نیاز دارید که مختصات آنها را هم در سیستم  Localو هم در سیستم  UTM داشته باشید.

از تب Project وارد بخش Site Localization شوید. 

در مقابل کادر Point 1 و Point 2 نوع هر نقطه کنترل از نظر 2D یا 3D بودن را انتخاب کنید.

در ادامه مختصات Local و UTM هر نقطه کنترل را دربخش‌های Point 1 و Point 2 به ترتیب وارد کنید و سپس گزینۀ Save Parameters را کلیک کنید.

پیغامی را مشاهده خواهید کرد که در آن مقیاس (نسبت طول دو نقطه در UTM به همان طول در سیستم محلی)، دوران و اختلاف ارتفاعی دو سیستم مختصات را مشاهده می‌کنید.

حال اگر به لیست نقاط پروژه در ستون‌های آخر مراجعه کنید، مختصات سه بعدی نقاط در سیستم مختصات Local تعریف شده را مشاهده خواهید نمود .

پس از برداشت سایر نقاط نیز موقعیت Local آنها به پروژه اضافه می‌شود.

همچنین پس از ورود نقاط Local به نرم‌افزار، مختصات UTM آنها در پروژه ذخیره می‌شود.

در صورت تغییر پارامتر‌های Localization نیز، پس از save مختصات جدید وارد می‌شود. 

سایر آموزش‌ها

placeholder

این یک عنوان است این یک عنوان است این یک عنوان است این یک عنوان است

placeholder

این یک عنوان است

placeholder

این یک عنوان است

placeholder

این یک عنوان است

مطالب ویژه

placeholder

این یک عنوان است

placeholder

این یک عنوان است

placeholder

این یک عنوان است

placeholder

این یک عنوان است

اشتراک‌گذاری در شبکه‎‌های اجتماعی