آموزش محاسبه فاصله و تفکیک خط در نرم‌افزار نقشه‌برداری HiroMap

در ویدیو زیر نحوه محاسبه فاصله و تفکیک خط در نرم‌افزار را مشاهده می‌کنید.

محاسبه فاصله

برای محاسبه  فاصله افقی بین دو نقطه از تب Cogo وارد بخش Distance شوید.

P1 را select کنید و نقطه اول را انتخاب کنید.

سپس P2 را select کنید و نقطه بعدی را انتخاب کنید.

با لمس Compute فاصله دو نقطه انتخاب شده را بر حسب متر مشاهده خواهید کرد.

Divide line (تفکیک خط):

این بخش برای ایجاد نقاط جدید بر روی خط واصل بین دو نقطه است. این کار به دو طریق انجام می‌شود:

تقسیم‌بندی با طول L: خط واصل دو نقطه را به پاره‌خط‌هایی با طول L تقسیم می‌کند. 

تقسیم به n پاره خط: خط واصل بین دو نقطه را به n پاره خط مساوی تقسیم می‌کند.

برای تقسیم خط واصل بین دو نقطه از تب Cogo وارد بخش Divide Line مي‌شويم.

برای تقسيم‌بندی بر اساس طول:

سربرگ BY LENGTH را انتخاب كنيد.

 P1 و P2 را انتخاب کنید. 

در قسمت  Segment Length فاصله تقسیم‌بندی را بر حسب متر تعيين نموده و در قسمت Output name نیز نام نقاط را وارد کنید.

برای تقسيم بندی بر اساس تعداد نقاط:

سربرگ BY NUMBER را انتخاب كنيد.

 P1 و P2 را انتخاب کنید.

در قسمت Number of Segment  تعداد نقاطی که می‌خواهید ایجاد شود را انتخاب کنید.

در قسمت Output name نیز نام نقاط را وارد کنید.

با لمسCompute ، لیست نقاط ایجاد شده را مشاهده می‌کنید.

با لمس گزینه ADD TO PROJECT می‌توانید نقاط ایجاد شده را وارد پایگاه داده خود کنید.

مطالب ویژه

اشتراک‌گذاری در شبکه‎‌های اجتماعی