آموزش محاسبه فاصله و تفکیک خط در نرم‌افزار نقشه‌برداری HiroMap

در ویدیو زیر نحوۀ محاسبه فاصله و تفکیک خط در نرم‌افزار را مشاهده می‌کنید.

محاسبه فاصله

برای محاسبۀ  فاصلۀ افقی بین دو نقطه از تب Cogo وارد بخش Distance شوید.

P1 را select کنید و نقطه اول را انتخاب کنید.

سپس P2 را select کنید و نقطۀ بعدی را انتخاب کنید.

با لمس Compute فاصله دو نقطۀ انتخاب شده را بر حسب متر مشاهده خواهید کرد.

Divide line (تفکیک خط):

این بخش برای ایجاد نقاط جدید بر روی خط واصل بین دو نقطه است. این کار به دو طریق انجام می‌شود:

تقسیم‌بندی با طول L: خط واصل دو نقطه را به پاره‌خط‌هایی با طول L تقسیم می‌کند. 

تقسیم به n پاره خط: خط واصل بین دو نقطه را به n پاره خط مساوی تقسیم می‌کند.

برای تقسیم خط واصل بین دو نقطه از تب Cogo وارد بخش Divide Line مي‌شويم.

برای تقسيم‌بندی بر اساس طول:

سربرگ BY LENGTH را انتخاب كنيد.

 P1 و P2 را انتخاب کنید. 

در قسمت  Segment Length فاصلۀ تقسیم‌بندی را بر حسب متر تعيين نموده و در قسمت Output name نیز نام نقاط را وارد کنید.

 

برای تقسيم بندی بر اساس تعداد نقاط:

سربرگ BY NUMBER را انتخاب كنيد.

 P1 و P2 را انتخاب کنید.

در قسمت Number of Segment  تعداد نقاطی که می‌خواهید ایجاد شود را انتخاب کنید.

در قسمت Output name نیز نام نقاط را وارد کنید.

با لمسCompute ، لیست نقاط ایجاد شده را مشاهده می‌کنید.

با لمس گزینۀ ADD TO PROJECT می‌توانید نقاط ایجاد شده را وارد پایگاه داده خود کنید.

 

سایر آموزش‌ها

placeholder

این یک عنوان است این یک عنوان است این یک عنوان است این یک عنوان است

placeholder

این یک عنوان است

placeholder

این یک عنوان است

placeholder

این یک عنوان است

مطالب ویژه

placeholder

این یک عنوان است

placeholder

این یک عنوان است

placeholder

این یک عنوان است

placeholder

این یک عنوان است

اشتراک‌گذاری در شبکه‎‌های اجتماعی