آموزش آفست در نرم‌افزار نقشه‌برداری HiroMap

در ویدیو زیر نحوۀ پیاده‌سازی آفست در نرم افزار را مشاهده می‌کنید.

OFFSET

برای محاسبۀ فاصله (Offset) یک نقطه مانند P3 از یک پاره‌خط مانند P1P2 از تب Cogo وارد offset point  شوید.

برای محاسبۀ فاصلۀ گیرنده از یک پاره‌خط، تب DEVICE POSITION را بزنید.

P1 را select کنید و نقطۀ ابتدای پاره‌خط را انتخاب نمایید.

P2 را select کنید و نقطۀ انتهای پاره‌خط را انتخاب نمایید.

مختصات دستگاه به طور خودکار به عنوان نقطۀ P3 (نقطه‌ای که می‌خواهیم فاصلۀ آن تا پاره‌خط را بدست آوریم) وارد می‌شود.

در کادر مقابل Antenna height ارتفاع ژالون را بر حسب متر وارد کنید.

نتیجه را در قسمت پایین (Result) مشاهده خواهید کرد.

برای محاسبۀ فاصلۀ نقطۀ دلخواه موجود در پروژه تا پاره‌خط P1P2 سربرگ FROM LIST را انتخاب نموده و سپس:

P1 را select کنید و نقطۀ ابتدای پاره‌خط را انتخاب نمایید.

P2 را select کنید و نقطۀ انتهای پاره‌خط را انتخاب نمایید.

P3 را select کنید و نقطه‌ای که فاصلۀ آن تا پاره‌خط را می‌خواهید، انتخاب نمایید.

در نهایت نتیجه را در قسمت پایین (Result) مشاهده خواهید کرد.

دقت شود که Line، فاصلۀ ابتدای پاره‌خط (P1) تا پای عمود نقطۀ (P3) بر پاره‌خط است.

سایر آموزش‌ها

placeholder

این یک عنوان است این یک عنوان است این یک عنوان است این یک عنوان است

placeholder

این یک عنوان است

placeholder

این یک عنوان است

placeholder

این یک عنوان است

مطالب ویژه

placeholder

این یک عنوان است

placeholder

این یک عنوان است

placeholder

این یک عنوان است

placeholder

این یک عنوان است

اشتراک‌گذاری در شبکه‎‌های اجتماعی