RTK(Real Time Kinematic) surveying

برداشت RTK(Real Time Kinematic) برای زمانی است که گیرنده به اینترنت و سامانه‌های دریافت‌کننده تصحیحات دسترسی دارد.

مزیت این روش نسبت به سایر روش‌ها، عدم نیاز به پس‌پردازش است و مختصات خروجی در این روش مختصات نهایی می‌باشد .

برای شروع برداشت به این روش مراحل زیر را دنبال نمایید.

  1. به اینترنت متصل شوید و VPN کنترلر را قطع کنید.
  2. به گیرنده متصل شوید.
  3. در مرحله بعد یک پروژه برای ذخیره نقاط بسازید یا وارد کنید. یا اینکه در لیست پروژه‌های موجود، پروژه دلخواه خود را به پروژه پیش‌فرض تغییر دهید. در صورتی که پروژه‌ای نداشته باشید هنگام انتخاب گزینه‌های برداشت از تب Survey با خطای عدم ساخت پروژه مواجه می‌شوید. در این هنگاه با انتخاب گزینه OK وارد صفحه ساخت پروژه می‌شوید.
  4. در صورتی که تنظیمات مربوط به سامانه تصحیحات (NTRIP) را از پیش انجام داده‌اید، برای دریافت تصحیحات از نوار بالای صفحه، آیکون رعد و برق را لمس کنید.

در این حالت نوار سبز رنگی در پایین صفحه مشاهده می‌شود که روی آن نام سامانه پیش‌فرض و mount point از پیش انتخاب شده، درج شده است.

پس از اتصال به سامانه‌های تصحیحات Mode از حالت SPS (بدون تصحیحات) به حالت DGPS (dgnss) و Float (در حال دریافت تصحیحات) و در نهایت به حالت Fix (دریافت تصحیحات) در می‌آید. در این حالت می‌توانید برداشت را آغاز کنید.

اگرMode ، Fix نباشد تصحیحاتی دریافت نمی‌شود، در نتیجه خطای مختصات زیاد خواهد بود.

  1. پس از انجام مراحل قبل برای شروع برداشت دو روش وجود دارد که در بخش‌های آتی به هر یک اشاره خواهد شد:

Point Survey و Auto Collect  

مطالب ویژه

اشتراک‌گذاری در شبکه‎‌های اجتماعی